Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Torbjörn Dahlgren; Fredrik Hultberg , pp. 66. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Torbjörn Dahlgren, Fredrik Hultberg
fredrik@hultberg.nu
Titel / Title: Så påverkar vinstdelningssystemet Oktogonen motivationen i Handelsbanken
Översatt titel / Translated title: The motivational effects of Handelsbankens profit-sharing system the Oktogon
Abstrakt Abstract:

TITEL: Så påverkar belöningssystemet Oktogonen motivationen i Handelsbanken i Ronneby

HYPOTES: Belöningssystemet Oktogonen påverkar inte motivationen i Handelsbanken i Ronneby.

SVAR PÅ HYPOTES: Hypotesen förkastas. Belöningssystemet Oktogonen påverkar motivationen i Handelsbanken i Ronneby.

FÖRFATTARE: Torbjörn Dahlgren och Fredrik Hultberg

HANDLEDARE: Klaus Solberg Søilen

INSTITUTION: Institutionen för Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap

KURS: Kandidatarbete i Företagsekonomi
SYFTE: - få en djupare insikt och förståelse för belöningssystem som ett styrmedel
- undersöka och analysera belöningssystemets påverkan på motivation.
- utröna de effekter belöningssystemet haft på de anställda

METOD: Kvalitativ metod med kvantitativa influenser. Empirin har insamlats på Handelsbankens kontor i Ronneby med 12 anställda

SLUTSATS: Vår slutsats är att vinstdelningssystemet Oktogonen har en positiv inverkan på motivationen på Handelsbankens kontor i Ronneby. Detta system är enskilt den största motivationsfaktorn men sammanslaget så finns det ett antal andra förmåner som placerar sig högre upp i rangordningen än Oktogonen. Vidare har vi i vårt sidospår kunnat visa på rejäla skillnader mellan hur män och kvinnor uppfattar monetära respektive ej monetära belöningar. Vi ser en tydlig tendens till att män uppskattat monetära belöningar mer än vad kvinnor gör, och att kvinnor uppskattar icke monetära belöningar mer än vad män gör.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: belöningssystem

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Klaus Solberg Søilen
kssx@iem.bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatuppsatsfec007(dahlgren, hultberg).pdf (578 kB, öppnas i nytt fönster)