Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Carlbrant; Erica Jönsson; Lisa Nilsson , pp. 41. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Anna Carlbrant, Erica Jönsson, Lisa Nilsson
he99aca@student.bth.se, he99ejo@student.bth.se, he99lnl@student.bth.se
Titel / Title: Könsstruktur & lönesamtal
Översatt titel / Translated title: Könsstruktur & lönesamtal, Gender structure & pay talks
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING

Titel: Könsstruktur & lönesamtal

Författare: Anna Carlbrant, Erica Jönsson och Lisa Nilsson

Handledare: Marie Aurell och Marie Hemming, BTH

Institution: Institutionen för Ekonomi och Management

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, FEC007

Syfte: Syftet med vår uppsats är att förstå om och i så fall hur könsstrukturen förändras eller upprätthålls med tillämpning av lönesamtal som en del av individuell lönesättning.

Metod: För att kunna uppnå syftet med vår uppsats valde vi att göra en kvalitativ undersökning där vi intervjuade kvinnorna i den organisation vi besökte.

Slutsats: Vi har kommit fram till att lönesamtalet kan ses som både möjlighet och hinder för kvinnorna beroende på yttre faktorer och individens beteende. Den faktor vi ser som avgörande för att förändring av könsstrukturen ska kunna ske är graden av medvetenhet om könens betydelse i organisationen hos både ledning och anställda.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Könsstruktur, Lönesamtal, Lön

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell, Marie Hemming
marie.aurell@bth.se, marie.hemming@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: carlbrant, jönsson, nilsson.pdf (403 kB, öppnas i nytt fönster)