Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jessica Boistrup; Veronika D´Este , pp. 38. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Jessica Boistrup, Veronika D´Este
jebd02@student.bth.se, vede02@student.bth.se
Titel / Title: Kommunikationsproblem kring marknadsföring – En studie angående kommunikationsproblem mellan rådgivare och företagare.
Översatt titel / Translated title: Communication problems in marketing – A study concerning problems in communications between advisor and executive manager.
Abstrakt Abstract:

Syfte: Genom att genomföra en studie angående vilka råd i marknadsföring som ges av rådgivare och vilka råd i marknadsföring som småföretagare får vill vi ta reda på vilka kommunikationsproblem i informationssyfte som existerar i en dialog kring marknadsföring mellan nystartande rådgivare och småföretagare.

Metod: Vi har använt oss av den kvalitativa metoden med ostrukturerade personliga intervjuer. Vi har intervjuat fyra rådgivare och sex företagare.

Slutsatser: Den skilda synen på marknadsföring mellan rådgivarna och företagarna orsakar kommunikationsproblem mellan de båda aktörerna. Kommunikationsproblemen beror till stor del på de olika kunskapsnivåerna.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Nyckelord / Keywords: Kommunikation, Marknadsföring

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 02/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Danborg
thomas.danborg@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats boistrup & d´este.pdf (243 kB, öppnas i nytt fönster)