Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Eriksson , pp. 24. TKS/Medieteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Anders Eriksson
anders.eriksson@tgk.net
Titel / Title: Q - A closer look at groups and technology in queuing
Översatt titel / Translated title: Q - En närmare titt på grupper och teknologi i köande
Abstrakt Abstract:

This thesis is the result of a project done on the subject of queuing, looking mainly at the behavior of the people doing it and relating it to the context they are in. The focus is on the notion that queues are not only made up of individuals but also groups, a notion that has previously been overlooked in studies of queues. This thesis is based on ethnographic studies and is strongly related to design of technology for supporting queuing situations. The main focus in the design is on supporting groups, flexibility and mobility in queues.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Den här D-uppsatsen är ett resultat av ett projekt inom köande. Efter fältstudier analyseras här hur köande är uppbyggt och tittar främst närmare på gruppbildningar inom köande, ett område som är väldigt outforskat. Uppsatsen är starkt ritad mot design av ny teknik för att stödja olika kösituationer och den presenterar även ett designförslag gjort av författaren.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Humaniora - the Humanities\Sociology
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Queuing groups fieldstudy design

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/02/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Hans Tap och Isa Hardemo
hans.tap@bth.se isa.hardemo@bth.se
Examinator / Examiner: Bo Helgesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

To contact the author you can send an email to: anders.eriksson@tgk.net

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: anders_eriksson_master_thesis.pdf (244 kB, öppnas i nytt fönster)