Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jaunty Aidamenbor and Chikanayo Mgbemena , pp. 103. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Jaunty Aidamenbor and Chikanayo Mgbemena
jaunty_aidamenbor@yahoo.com, chikaegbuna@yahoo.com
Titel / Title: Valuing Companies in Emerging Markets - The Case of Nigeria
Översatt titel / Translated title: Värdering av bolag på tillväxtmarknader - Fallet Nigeria
Abstrakt Abstract:

Title: Valuing companies in emerging markets: The case of Nigeria

Author: Jaunty Edobor Aidamenbor and Chika Mgbemena

Supervisor: Anders Hederstierna

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology

Course: Master’s thesis in business administration, FE 2413, 15 credits (ECTS).

Background and Problem Discussion: Nigeria as an emerging market offers a wealth of opportunity to investors. However, very little is known about how real managers and analysts appraise the economic value of acquisitions and investment projects in Nigeria. Given the high risks of the Nigerian market and increased interests of investors in emerging markets, it is of great importance to research how practitioners carry out valuation in Nigeria.

Purpose: This research attempts to investigate the valuation methods employed by finance managers, investors and financial advisors in Nigeria in comparison with best practices recommended in literature.

Method: Quantitative empirical method using a questionnaire-based survey of financial practitioners with a total of 30 respondents (out of 200 contacted) from corporations, financial advisor/analyst firms, banks & insurance firms and some individual investors.

Theory: The theory section in the literature review looks at different methods and techniques of valuation and the adjustments used to apply them to emerging markets. The common methods of valuation and a theoretical understanding of how they apply to emerging markets are summarised.

Analysis: Quantitative analysis of the survey data to show the percentage of practitioners using a particular method of valuation and the areas of highest uncertainty has been carried out.

Conclusion: Results show that Discounted Cashflow (DCF) is the most popular valuation method with practitioners in Nigeria. 100% of practitioners in corporations, banks and insurance firms and 80% of those in financial advisor firms use DCF-based valuation model. Other valuation models are less in use and the general practice in Nigeria compares well with those in Argentina and the US with little variations. This study also reveals that country specific issues such as computing the value of the country and market risk premiums are the most controversial areas in company valuation with practitioners in the Nigerian emerging market.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Den framväxande marknaden i Nigeria erbjuder en mängd möjligheter för investerare. Men väldigt lite är känt om hur verkliga förvaltare och analytiker bedömer det ekonomiska värdet av förvärv och investeringsprojekt i Nigeria. Denna forskning avser att undersöka värderingsmetoder använda av finans chefer, investerare och finansiella rådgivare i Nigeria i jämförelse med bästa praxis rekommenderat i litteratur.

Resultat av värderingspraxis i Nigeria inhämtat från en enkät undersökning över finansiella utövare med totalt 30 respondenter (av 200 kontaktade) från företag, finansiella rådgivnings/analys företag, banker & försäkringsbolag samt några enskilda investerare blir jämfört med resultaten av liknande undersökningar genomförts i USA och Argentina. Resultaten visar att Diskonterat kassaflöde (DCF) är den populäraste värderingsmetoden med utövare i Nigeria. 100 % av yrkesverksamma på företag, banker och försäkringsbolag och 80% av de som är finansiella rådgivare till företag använder DCF-värderingen modell. Andra värderingsmodeller används också och den allmäna praxisen i Nigeria är, med små variationer lik den i Argentina och USA. Denna studie visar också att landspecifika frågor, t ex beräkning av värdet på land och marknadsrisk premier är de mest kontroversiella områden i företagsvärdering bland utövare i den nigerianska framväxande marknaden.

Resultat från denna studie kan bidra till att förstora förvaret av uppgifter om företagens värdering i nya marknader och förbättra hanteringen av kunskap inom finansiell praxis i Nigeria.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\International Business
Nyckelord / Keywords: Valuation, Emerging Market, Nigeria, Financial Practitioners

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Master of Business Administration (MBA)
Registreringsdatum / Date of registration: 06/27/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
ahe@bth.se
Examinator / Examiner: Klaus Solberg Söilen
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

jaunty_aidamenbor@yahoo.com
+47 95044052
chikaegbuna@yahoo.com
+46 735748252

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: j.aidamenbor_and_c.mgbemena_finalthesis.pdf (850 kB, öppnas i nytt fönster)