Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Petrovic; Jonas Andersson; Henrik Fasth , pp. 47. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Andreas Petrovic, Jonas Andersson, Henrik Fasth
andreas.petrovic@tiscali.se
Titel / Title: Personanpassad informationsportal (PIP)
Översatt titel / Translated title: Personlized Information Portal (PIP)
Abstrakt Abstract:

Den explosivt ökande mängden information som finns
tillgänglig på Internet har även sina avigsidor. Att hitta
meningsfull information och kunskap på Internet idag
blir allt svårare. Behovet av verktyg som kan hjälpa
individer och företag att ta fram värdefull information,
speciellt tidskritisk sådan på ett effektivt sätt, är och
kommer att bli mycket stort. Likaså kommer behovet
av att komma åt denna information, oberoende av tid
och plats att vara stort och bli allt större i takt med den
ständigt accelererande utvecklingstakten.

Vi har försökt att belysa hypotesens komplexitet och
visa på det faktum att inte bara en utan många
beståndsdelar spelar in vid skapandet av en
personanpassad informationsportal. Arbetet har grundat
sig på att identifiera de krav som skulle kunna ställas på
grundläggande funktioner. Utifrån dessa har vi
presenterat förslag på funktioner och konstruktion som
kan användas till en applikationslösning. Layout-funktionerna
som presenterats i arbetet är ytterst viktiga
och ser till att utvald information presenteras på ett
samlat och strukturerat sätt. Push-funktionerna är
väsentliga för att användaren ska ha kontroll över
vilken information som ska skickas ut. De funktioner
som ställer in och kontrollerar informationsinnehåll är
de som vi har kommit fram till bör anses vara viktigast.
Dessa gör att informationen är korrekt, avgränsad och
uppdaterad på det sätt användaren önskar. Detta arbete i
sig och den applikationslösning som vi har tagit fram,
anser vi vara en bra grund för att konstruera framtida
personanpassade informationsportaler.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Push, Pull, Informationssållning, Portal, Applikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsteknologiutbildning/Information Technology
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ulrika Sjöström
ulrika.sjostrom@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kand_dv_v_final.pdf (1395 kB, öppnas i nytt fönster)