Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Naeem Ul Hassan Shah MSE:2009-26, pp. 114. COM/School of Computing, 2009.

The work

Författare / Author: Naeem Ul Hassan Shah
nhassanshah@gmail.com
Titel / Title: Adoption of Usability Evaluation Methods in Web Development
Översatt titel / Translated title: Antagande av Usability Evaluation Methods in Webbutveckling
Abstrakt Abstract:

World Wide Web has attained a significant role in
the communication, information sharing and services
delivery within some years. The web based applications
now contains the information for different
organizations, academics, medical and many more.
Online business in the form of E-commerce is widely
using the concepts of web based business very
efficiently.
Due to wide use of web applications, the usability
and User Experience (UX) play important roles. The
organizations often concentrate less on usability
evaluation of web applications due to which the users
encounter problems while using the product like page
loading time, accessibility, font size etc. The bad
usability influences the user experience.
Usability evaluation of web application helps the
companies to develop more user friendly and accessible
products which also improve the market positions of
their products.
There are different Usability Evaluation Methods
(UEMs) which can be used to evaluate the product. The
appropriate UEM at appropriate time during product
development ensures the high quality of product. Due to
different definitions of usability and UX it is difficult to
evaluate the usability and UX. Furthermore there are
some organizational issues like time to market,
evaluator's expertise, budget etc which restrict the
deployment of UEMs in web development.
This thesis study is focused on the identification of
different definitions of Usability and UX. The
relationship between Usability and UX is also
investigated. Interviews are conducted in order to
identify the factors which restrict the adoption of
UEMs. The results of interview are analyzed by using
Grounded Theory. Some recommendations are given on
the basis of empirical study that how appropriate
usability inspection method(s) can be adopted during
the product development.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: World Wide Web har uppnått en betydande roll i
för kommunikation, informationsutbyte och tjänster
leverans inom några år. Den web-baserade applikationer nu innehåller information för olika
organisationer, akademiker, läkare och många fler.
Online-verksamhet i form av e-handel är allmänt
använda begreppen webbaserade business mycket
effektivt.
På grund av omfattande användning av webbapplikationer, användbarhet
och User Experience (UX) spelar en viktig roll. Den
organisationer koncentrera ofta mindre på användbarhet
utvärdering av webbapplikationer beror på vilken användare stöter på problem när du använder produkter som är likadana sidan
lastande tid, tillgänglighet, textstorlek etc. dåliga
användbarhet påverkar användarupplevelsen.
Användbarhet utvärdering av webbprogram hjälper
företag att utveckla mer användarvänliga och lättillgängliga produkter som förbättrar också marknadspositioner produkter.
Det finns olika Usability Evaluation Methods
(UEMS) som kan användas för att utvärdera produkten. Den lämplig UEM vid lämplig tidpunkt under produktens utveckling säkerställer en hög kvalitet på produkten. Grund
olika definitioner av användbarhet och UX det är svårt att utvärdera användbarheten och UX. Vidare finns
Vissa organisatoriska frågor som tid till marknaden,
Utvärderarens kompetens, budget etc. som begränsar
utplacering av UEMS inom webbutveckling.
Här avhandlingen Studien är inriktad på identifiering av
olika definitioner av användbarhet och UX. Den
Förhållandet mellan Användbarhet och UX är också
undersökts. Intervjuerna är gjorda för att
identifiera de faktorer som begränsar införandet av
UEMS. Resultaten av intervjun analyseras med hjälp av
Grounded Theory. Vissa rekommendationer ges på
grundval av empiriska studie att hur lämpliga
användbarhet kontrollmetod (s) kan antas under
produktutvecklingen.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Web Design, Web Usability, User Experience, Usability Evaluation, Usability Issues

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Masterprogram i Software engineering 120 p/Master´s program in Software engineering 120 p
Registreringsdatum / Date of registration: 10/20/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Dr.Çigdem Gencel, Dr.Kari Rönkkö
cigdem.gencel@bth.se, kari.ronkko@bth.se
Examinator / Examiner: Dr. Robert Feldt
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesisnaeem_mse-2009-26_final.pdf (1177 kB, öppnas i nytt fönster)