Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Petrovic; Jonas Andersson MCS-2002-06, pp. 39. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Andreas Petrovic, Jonas Andersson
andreas.petrovic@tiscali.se
Titel / Title: Web Services - Aspekter på nya affärsmöjligheter
Översatt titel / Translated title: Web Services - Aspects on new business possibilites
Abstrakt Abstract:

E-business innebär att företag använder
Internetteknologier eller nätverksteknologier för att
skapa större affärsnytta i deras affärsprocesser. För att
kunna genomföra automatiserade affärsprocesser krävs
att de olika system som används är interoperabla, d v s
kan kommunicera och fungera ihop på ett effektivt sätt.
Målet med Web Services är att skapa hög
interoperabilitet, vilket gör denna teknik lämplig för e-business.

Företag kan specialicera sig på att skapa
specifika Web Services. Dessa Web Services kan sedan
vara byggstenar åt andra företags tjänster. Det krävs då
att Web Services kan integreras på ett bra sätt så att de
verkligen bildar en affärsprocess. Därför är även frågor
kring hur integration mellan Web Services ska gå till,
viktigt ur ett e-bussiness perspektiv.

Det vi kommit fram till är att det går att minimera
integrationsproblemen genom att anvä nda de mest
standardiserade protokollen och följa vissa riktlinjer vid
skapandet av Web Services. Dessutom går det att testa
interoperabiliteten på den skapade Web Servicen
genom att använda olika testverktyg såsom XMLBus.
Vi tror att Web Services är den definitiva tekniken för
framtida e-business. Med den snabba utvecklingen som
nu sker på området anser vi att det inte dröjer alltför
lång tid innan företag kan få tilltro till tekniken och
därmed börjar använda den. Förhoppningsvis skyndar
överrenskommelser i form av kontrakt mellan kund och
leverantör, s k Service Layer Agreements, på denna
process.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Web Services, e-business, J2EE, .Net, UDDI, WSDL, SOAP, Integration, Interoperabilitet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 02/11/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Examinator / Examiner: Professor Rune Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mag_dv_webservices_final2.pdf (495 kB, öppnas i nytt fönster)