Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Samuelsson; Karin Torell , pp. 50. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Maria Samuelsson, Karin Torell
Titel / Title: Vägen mot det mobila kontoret
Abstrakt Abstract:

Den här uppsatsen handlar om trådlös teknologi i samband med det mobila kontoret.
Inledningsvis beskrivs första generationens (1G) system som är analoga och anpassade för röststyrning, däribland NMT. Andra generationens (2G) system, såsom GSM, är digitala och kan hantera röst-/data-/faxöverföring. Beskrivning har även gjorts av teknologier som har tagits fram för att förbättra GSM, t ex HSCSD, GPRS och EDGE. Med tredje generationens (3G) mobila kommunikationsverktyg och nätverk blir det möjligt att erbjuda helt nya tjänster som hittills endast funnit sig på idéstadiet såsom multimedia-post, elektroniska plånböcker och världsomspännande kompatibilitet. UMTS är standarden som kommer att ersätta GSM. Bluetooth är ett annat exempel på teknologi som kan räknas till den tredje generationen. Wireless Local Area Network (WLAN) och Home RF/SWAP är ytterligare standarder som möjliggör ett trådlöst kontor eller hemmamiljö.

Uppsatsen består även av en utvärdering av olika Personal Digital Assistants (PDA:er). Beskrivning har gjorts av olika operativsystem, mjukvara, säkerhet och användarvänlighet. Avslutningsvis konstaterades att Compaq iPaq H3630 är ett mycket användbart verktyg som underlättar vardagligt arbete och dessutom har ett snyggt gränssnitt. Nackdelen var dock att batteritiden var väldigt kort, vilket innebar att den behövde laddas ofta.

En manual till Compaq iPaq H3630 har tagits fram i power point.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: PDA, Handdator, 3G, Tredje Generationen

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for Women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Magnus Nilsson
Examinator / Examiner: Ronnie Gustafsson/Lars Lundberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Cap Gemini Ernst & Young

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: