Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Saroj Pamulapati; Divya Gaddipati MSE-2011:67, pp. 128. COM/School of Computing, 2011.

The work

Författare / Author: Saroj Pamulapati, Divya Gaddipati
sarojpsmail@gmail.com, divya.gaddipati@gmail.com
Titel / Title: Follow-the-Sun Software Development: Controlled Experiment
Abstrakt Abstract:

Context: Global software development (GSD) can be defined as distributing the software
development work among various teams, which are geographically distributed. Global
software development is being widely used nowadays in software industries because of the
numerous advantages offered. Follow-the-sun (FTS) approach is a sub-division of global
software engineering where unfinished work is handed off every day from one development
site to another development site, which are many time zones apart and hence development
takes place round the clock instead of just eight hours per day.

Objectives: The objective of this study is to explore whether by implementing follow-the-
sun approach in the development phase of the software life cycle, the time-to-market can be
reduced by 50% when compared to the traditional method of software development.

Methods: In this research to fulfil the objectives, systematic literature review and an
experiment were conducted. In literature review a number of papers that are related to this
study were identified from the databases such as Engineering Village, IEEE Xplore, Springer
Link, ISI Web of Knowledge, Science Direct, ACM Digital Library and Wiley Inter Science
Journal Finder. From these databases, all the related work on follow-the-sun approach that
has been done so far was collected and the selection was done through tollgate approach. An
experiment was conducted at Blekinge Tekniska Högskola with the students of the computer
science engineering field as subjects of the experiment. The three software development
scenarios that are tested in the experiment are co-located scenario, follow-the-sun with
overlap scenario and follow-the-sun without overlap scenario. The experiment compares the
results of the co-located scenario with the results of the follow-the-sun with overlap scenario
and follow-the-sun without overlap scenario.


Results: The results from the experiment showed that there is reduction in time-to-market by
22% when using follow-the-sun with overlap scenario and there is a reduction of 10% in the
time-to-market when using follow-the-sun without scenario when compared to the co-
located scenario.

Conclusions: We conclude that follow-the-sun approach has an advantage of reduction in
time-to-market when compared to the traditional co-located approach. But more research
needs to be done in finding out the challenges and their mitigation strategies that will be
beneficial for the organizations in order to adopt this process. From the findings of the
literature review we have observed that due to the communication and collaboration
problems, organizations are finding it difficult to achieve the desired benefits from the
follow-the-sun approach. As a part of this study we conducted an experiment and we report
the various challenges that have been noticed during the execution. From the experiment
results we observe that there is a difference in the results between the theory and the
practical implementation. We conclude that though the time-to-market can be certainly
reduced when using follow-the-sun approach, but the reduction in the development time by
50% is questionable. This may be achieved by emphasizing on the challenges and by
mitigating the same thereby bringing it closer to 50%.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Bakgrund: Global utveckling av programvara (GSD) kan definieras som distribuerar programvaran
utvecklingsarbetet mellan olika team, som är geografiskt fördelade. Global
mjukvaruutveckling är i stor utsträckning används i dag inom programvaruföretag på grund av
många fördelar. Follow-the-sun (FTS) tillvägagångssätt är en underavdelning av den globala
programvaruteknik där halvfärdiga arbeten delas ut varje dag från en utveckling
plats till en annan utveckling webbplats, som är många tidzoner isär och därigenom utveckling
sker dygnet runt istället för att bara åtta timmar per dag.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om genom att implementera follow-the-
Sön förhållningssätt i utvecklingsfasen av programvaran livscykel, tiden till marknaden kan
reduceras med 50% jämfört med den traditionella metoden för mjukvaruutveckling.

Metoder: I denna forskning för att uppfylla de mål, systematisk litteraturstudie och en
Experimentet utfördes. I litteraturen ett antal uppsatser som är relaterade till denna
studien identifierades från databaser såsom Engineering Village, IEEE Xplore, Springer
Link, ISI Web of Knowledge, Science Direct, ACM Digital Library och Wiley Inter Science
Journal Finder. Från dessa databaser, alla relaterade arbetet efter-the-sun strategi som
har gjort hittills har samlats in och urvalet gjordes genom tollgate strategi. En
Experimentet utfördes på Blekinge Tekniska Högskola med eleverna av datorn
vetenskap teknikområde som ämnen av försöket. De tre mjukvaruutveckling
scenarier som testas i experimentet är samlokaliserade scenariot, follow-the-solen med
överlappning scenario och follow-the-solen utan överlappning scenario. Experimentet jämför
Resultatet av samarbetet ligger-scenario med resultaten av follow-the-solen med överlappning scenario
och följ-the-solen utan överlappning scenario.


Resultat: Resultatet från experimentet visade att det finns minskning av tiden till marknaden genom
22% vid användning av follow-the-solen med överlappning scenario och det är en minskning med 10% i
time-to-market när du använder follow-the-solen utan scenario jämfört med co-
ligger scenario.

Slutsatser: Vi drar slutsatsen att följa the-sun metoden har en fördel av minskning av
time-to-market jämfört med traditionella samlokaliserade strategi. Men mer forskning
behöver göras för att hitta de utmaningar och deras strategier för riskminskning som kommer att
fördelaktigt för organisationer för att anta denna process. Från resultaten av
litteraturstudie har vi sett att på grund av kommunikation och samarbete
problem, organisationer svårt att uppnå önskad nytta av
follow-the-sun strategi. Som en del av denna studie har vi genomfört ett experiment och vi rapporterar
de olika utmaningar som har märkt under utförandet. Från experimentet
resultat vi konstatera att det finns en skillnad i resultat mellan teori och
praktiska genomförandet. Vi drar slutsatsen att även om tiden till marknad kan säkert
nedsatt vid användning följ-the-sun synsätt, men minskningen av utvecklingstiden genom
50% är tvivelaktig. Detta kan uppnås genom att betona på de utmaningar och genom att
mildra samma sätt föra den närmare 50%.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Follow-the-sun, round-the-clock development, 24-hour development.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8pe455
Program:/ Programme Masterprogram i Software engineering 120 p/Master´s program in Software engineering 120 p
Registreringsdatum / Date of registration: 12/10/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Darja Šmite
darja.smite@bth.se
Examinator / Examiner: Prof Tony Gorschek
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011pamulapati.pdf (3948 kB, öppnas i nytt fönster)