Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Andréasson Tegeman , pp. 25. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Karin Andréasson Tegeman
karin@fikadesign.se
Titel / Title: Tydligt men komplicerat - om upplevelser av ledningssystem
Abstrakt Abstract:

De flesta företag använder sig av något slags system för att kontrollera arbetsflödet. Dessa system används av alla på företaget och därmed är det viktigt att undersöka, hur medarbetarna upplever detta system. Med en explorativ utgångspunkt gjordes en enkätstudie på ett företag i Västsverige. Resultatet visade att deltagarna, förutom några få procent i stort sett hade liknande positiva upplevelser. Ingen skillnad fanns heller mellan grupperingarna ung/gammal eller antal år de arbetat på företaget. Utmärkande var att många deltagare angav att systemet både var tydligt och komplicerat, vilket förklaras med hjälp av emotioner, attityder, teorier om användaracceptans och användbarhet.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Ledningssystem, Upplevelser, Emotioner

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 08/09/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
erik.lindstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Per Eisele
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: tydligt-men komplicerat.pdf (701 kB, öppnas i nytt fönster)