Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Thomas Bladh MCS-2002-3, pp. 29. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Thomas Bladh
tibsoft@swipnet.se
Titel / Title: StepTree - A File System Visualizer
Översatt titel / Translated title: StepTree - Ett visualiseringsverktyg för filsystem
Abstrakt Abstract:

A 3D visualization tool for file system hierarchies is
presented. The visualization technique used is based on
the Tree-map / nested Venn diagram concept and is
capable of visualizing metrics and attributes such as
size, change and file type for thousands of nodes
simultaneously. Size is visualized through node base
area, change is visualized through the ghosting and
hiding of unchanged nodes and file type is visualized
through colors. Actions such as navigation and
selection are performed exclusively in 3D. Finally a
method for improving the visibility of nodes through
the equalization of sibling nodes is proposed.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Ett 3D visualiseringsverktyg för filsystem presenteras. Visualiseringstekniken är baserad på Tree-maps / Venn diagram och kan visualisera attribut såsom storlek, förändring och filtyp för tusentals noder samtidigt. Storlek visualiseras genom noders bas area, förändringar visualiseras genom ghosting (avfokusering) och hiding (gömning) av oförändrade noder och filtyp visualiseras med färger. Slutligen så föreslås en metod för att förbättra synligheten hos noder genom utjämning.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: tree-maps, hierarchies, visualization, file systems

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Internationell ADB/International IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Rune Gustavsson
rgu@bth.se
Examinator / Examiner: Rune Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Tel. 0457-26310 Alt. 044-246025 (annars e-mail)

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bladh02steptree.pdf (354 kB, öppnas i nytt fönster)