Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Fridensköld , pp. 55. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2004.

The work

Författare / Author: Kristina Fridensköld
kristina.f@telia.com
Titel / Title: The Invisible Interface of the check-in process - and its importance for the use of Self Service Units
Översatt titel / Translated title: Check-in processens osynliga gränssnitt - och dess betydelse för användningen av Self Service Units
Abstrakt Abstract:

When a computerized artefact is introduced as a tool in an activity it is not possible to only consider the design of this tool to understand the actual use of it. It is also necessary to study the context in which it is used and to rig the environment to support the use of this tool. This I have tried to show in this master thesis where I have studied how travellers behave in the check-in process, using or not using Self Service units for check-in at airports in Sweden and Norway.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: När en datoriserad artefakt introduceras som ett verktyg i en aktivitet är det inte möjligt att enbart ta hänsyn till designen av det specifika verktyget för att förstå den verkliga användningen. Det är även nödvändigt att studera kontexten i vilken verktyget används och att rigga miljön för att stödja användningen av verktyget. Detta har jag försökt att visa i mitt magisterarbete där jag har studerat hur resenärer checkar-in på flygplatser i Sverige och Norge med hjälp av eller utan att använda självbetjäningsautomater, d.v.s. s.k. Self Service Units.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General

Nyckelord / Keywords: Check-in, Self Service unit, Tool, Invisible Interface, Mediation, Accountability, Affordance

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bo Helgeson & Mårten Pettersson
bhe@bth.se; mpe@bth.se
Examinator / Examiner: Sara Eriksén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: SAS
Anmärkningar / Comments:

kristina.f@telia.com
0708-176778

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutligmagrapp20040127kfr.pdf (925 kB, öppnas i nytt fönster)