Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Hultin; Henrik Boström; Jonas Holmqvist , pp. 48. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Daniel Hultin, Henrik Boström, Jonas Holmqvist
Titel / Title: Ett företags kommunikationsstrategi – hur påverkas ledningens externa och interna kommunikationsstrategier vid en börsintroduktion?
Översatt titel / Translated title: A company’s communication strategy – external and internal communication strategies at an introduction to the stock-exchange?
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur en börsintroduktion påverkar ledningens kommunikationsstrategi i ett företag.

Metod: Hela studien utfördes på företaget Waterjet i Ronneby med hjälp av kvalitativa intervjuer med anställda på ledande positioner i organisationen.

Slutsatser: Både internt och externt ser vi skillnader jämfört med hur det var före introduktionen. Den största förändringen är i den externa kommunikationen, där företaget nu måste hantera fler ägare, analytiker och investerare. Internt har ledningen utformat nya riktlinjer och policys för hur kommunikationen ska hanteras på bästa vis. Som en del av den interna kommunikationsstrategin har formella möten fått mer betydelse än tidigare, då anställda får diskutera vad börsintroduktionen innebär för deras arbete. Avsikten är att kommunikationen mellan mellanchefer och anställda ska fungera samt att den blir viktigare i samband med att företaget blir publikt, då ryktesspridningar om företaget ska undvikas externt.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: Kommunikationsstrategi, organisation, ledarskap, börsintroduktion, intern kommunikation, extern kommunikation, informell kommunikation, formell kommunikation, strategisk kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 04/25/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Waterjet AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ettforetagskommunikationsstrategi.pdf (449 kB, öppnas i nytt fönster)