Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Hermansson , pp. 136. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2002.

The work

Författare / Author: Kristina Hermansson
kristina.hermansson@home.se
Titel / Title: Kusten inför framtiden - visioner om Kävlinge kustområdes framtid
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning finns i bifogat pdf-dokument.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: fysisk planering, Kävlinge kommun, framtidsbilder, visioner, samtidsbild

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Lars Emmelin
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/
Anmärkningar / Comments:

För mer information eller uppsatsen i sin helhet var vänlig kontakta författaren.

Kristina Hermansson
mobil: 0709 - 68 03 46
e-post: kristina.hermansson@home.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: inledning.pdf (271 kB, öppnas i nytt fönster)