Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Allan Näslund , pp. 17. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Allan Näslund
alna02@student.bth.se
Titel / Title: Webbsida och demo-EP
Översatt titel / Translated title: Website and demo EP
Abstrakt Abstract:

Syftet med detta kandidatarbete var att sätta samman ett promopaket bestående av en webbsida och en demo-EP med passande grafisk design. EP:n har tre spår elektroakustisk instrumentalmusik av skiftande karaktär, samt ett stilrent men ändå suggestivt omslag. Webbsidan är till för att presentera mig själv och mitt arbete (inte bara musik), och är byggd med hjälp av HTML, PHP, CSS och MySQL.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The purpose of this bachelor exam project was to compile a promo package consisting of a website and demo EP with suitable graphic design. The EP has three tracks of electro acoustic instrumental music of varying character, as well as stylistically pure yet suggestive cover artwork. The website is a presentation of myself and my work (not just music), and was built using HTML, PHP, CSS and MySQL.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Musik, music, ljud, sound, skiva, record, CD, EP, instrumental, electronica, galleri, gallery, webbsida, website, sampling, Cubase.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Johan Claesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: alna02 - kandidatarbete - reflektion.pdf (98 kB, öppnas i nytt fönster)