Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Fredriksson , pp. 25. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Henrik Fredriksson
hefb05@student.bth.se
Titel / Title: Matematik för spelutveckling
Abstrakt Abstract:

Matematiska kunskaper är en central del inom digital spelutveckling. Metoderna hur man lär ut matematik och dess innehåll har dock inte utvecklats i samma takt som hur lär ut hur man utvecklar spel. Jag vill med den här uppsatsen och mitt kandidatarbete utveckla ett unikt kursupplägg av tillämpad matematik for spelutveckling i 2-D. Detta upplägg baseras på analys av tidigare erfarenheter av matematikstudier och samtal med övriga kursansvariga. Den befintliga kurslitteraturen som används på tekniska högskolor är väldigt avancerad i sin forklaring av teori. Problemframställningarna i denna litteratur relaterar aldrig till hur man kan använda den för att utveckla spel. Baserat på detta problem har jag arbetat fram ett kompendium som direkt riktar sig mot hur man kan anvanda matematik för att utveckla spel i 2-D. Kompendiet ska dessutom vara forberande för fortsatta studier inom matematik.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: matematik, spelutveckling, kursupplägg

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kcs9u
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 07/04/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
peter.giger@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: houn-8kcs9u.pdf (170 kB, öppnas i nytt fönster)