Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Liljedahl MCS-2004-12, pp. 25. TEK/avd. för programvaruteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Anders Liljedahl
it00all@student.bth.se
Titel / Title: Evaluation of Multi-Agent Platforms for Ubiquitous Computing
Översatt titel / Translated title: Utvärdering av Multi-Agent platformar för Ubiquitous Computing
Abstrakt Abstract:

Ubiquitous Computing can be described as the third
stage in the computing history where every user is
surrounded by many “computers”. This paper provides
an evaluation of a number of multi-agent platforms to
decide their appropriateness as an infrastructure for
ubiquitous computing.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Ubiquitous Computing kan beskrivas som det 3:e steget i datorns utveckling där varje användare omges med många "datorer". Denna uppsats tillhandahåller en utvärdering av multi-agent platformar för att undersöka deras lämplighet inom Ubiquitous Computing
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence

Nyckelord / Keywords: Ubiquitous Computing, Multi-Agent Platforms, Ambient Intelligence

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Fredrik Wernstedt
fwe@bth.se
Examinator / Examiner: Rune Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mcs_2004_12_2.pdf (584 kB, öppnas i nytt fönster)