Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Patrik Gustafsson MEE-97-03, pp. 21. Dept. of Signal Processing, 1997.

The work

Författare / Author: Patrik Gustafsson
Titel / Title: Transmissionsmätningsinstrument, TTU
Abstrakt Abstract:

Projektet går ut på att ersätta inköpta transmissionsmätningsintrument med ett egenutvecklat. I detta arbete ingår även att studera hur mätningar ska göras, vilka krav man har på noggrannhet, hur kommersiella instrument utför dess mätningar.
Arbetet ska också simulera olika delar av mätningarna samt skapa programkod som löser detta i en digital signalprocessor (DSP), som sitter på ett kort i en MD 100växel (Digital företagsväxel).
Det nya dotterkortet som ska sköta analogdelen ska också konstrueras inom projektet. Denna del hjälper EBC i Nacka till med, men jag ska sköta att vi får den funktionalitet vi önskar samt hur kommunikationen med kortet ska gå till.
Anledningen till att man vill mäta transmission på linjekort är att man vill hålla kvaliteten på det man levererar. Man kontrollmäter varje kort så att det uppfyller de krav som olika myndigheter och kontrollorgan har.

Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: Transmissionsmätning, DSP

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Roland Svensson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Signal Processing

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson Business Networks

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: