Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jens Augustsson MME 97-06, pp. 25. Dept. of Signal Processing, 1997.

The work

Författare / Author: Jens Augustsson
Titel / Title: Full duplex Konferenstelefon
Abstrakt Abstract:

Denna rapport analyserar ekosläckning för en full duplex högtalartelefon.
Systemet bygger på en LMS-algoritm som har implementerats på en TMS320C3 1
signalprocessor. Arbetet har gått ut på att undertrycka ekon genom utnyttja så
mycket som möjligt av processoms kapacitet.
Möjligheterna för att två eller fler personer skall kunna tala med varandra på att
ledigt sätt genom en högtalartelefon påverkas mycket av de ekon som finns i
systemet. Högtalartelefonens mikrofon fångar upp ljudet ifrån sin egen högtalare
och skickar detta ljud tillbaka genom telefonnätet. Utan någon form av
ekokontroll uppstår ett irriterande eko av sin egen röst i telefonen. Ju längre
fardröjning som telefonnätet tillför, ju mer irriterande blir ekot.
Konventionella högtalartelefoner använder röstaktivering av mikrofonen för att
bli av med ekot. Detta medför att de samtalande partertema inte både kan höra och
prata med varandra samtidigt. Detta kallas i kommunikationssammanhang Halv-Duplex.
Denna onaturliga form av samtal medför att bägge börjar tala samtidigt

och att de avbryter varandra. 1 mitt arbete tittar jag närmare på metoder för
ekokontroll med mål att bägge parterna skall både kunna tala med och höra
varandra simultant, sk. Full-Duplex, utan rundgång.
Teorierna kring adaptiv ekosläckning har varit kända sedan Iänge men det är inte
förrän på senare tid som det finns processorer som klarar av beräkningarna’ i
realtid. TMS320C3 1 ‘an har inte riktigt den önskvärda beräkningskapaciteten för
realtidsberäkning av langa adaptiva FIR-filter.
En filterlängd på 300 filter koefficienter uppnåddes. För att nå upp till denna längd
användes en metod med adaptering bara på halva bandbredden, 1500 Hz. Den
andra halvan av bandbredden, 1500 - 3500 Hz, i ett telefonnät lämnades ofiltrerad.
Ett stort bekymmer visade sig vara att finna en lamplig metod för att besluta när
adaptering får ske. En enkel sk. taldetektor implementerades för detta endamål.

Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: Högtalartelefon, LMS-algoritm, eko

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Mattias Dahl
Examinator / Examiner: Mattias Dahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Signal Processing

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: full duplex konferenstelefon.pdf (1237 kB, öppnas i nytt fönster)