Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jason Grant MEE-97-07, pp. 100. Dept. of Telecommunications and Mathematics, 1997.

The work

Författare / Author: Jason Grant
Titel / Title: An OMG IDL to C Translator
Abstrakt Abstract:

A major factor that Will effect the deployment of broadband services to the home in
the future is the availability of open application service protocols. Without such
protocols, every service delivered to the home would require its own interface to
receive it. Open protocols would allow set-top-boxes, PCs or other information
appliantes to access multiple services from multiple service providers. The two major
concepts in this masters thesis are CORBA and DSM-CC. DSM-CC and CORBA
k ‘t combined provides the necessary open application service protocols making it
possible for Clients to access multiple service providers. All DSM-CC User-to-User
interface definitions has been defined using OMG IDL (which is part of the CORBA
e C specification).
The main objective of this master thesis has been to implement an OMG IDL
compiler (talled a Translator in this thesis) which maps OMG IDL to the C language.
An OMG IDL compiler generates Client stubs and Server skeletons. Stubs and
skeletons automate the underlying network activities (in conjunction with an ORB),

for example, parameter marshaling/demarshalin g. The main reasons of developing the
compiler is to use it for developing DSM-CC U-U services and applications in a fast
and less error prone way. There is also an example implementation demonstrating
how the DSM-CC U-U protocol can be implemented in a CORBA system.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: En viktig faktor i framtiden som kommer att påverka utvecklingen av bredbandiga
multimedia tjänster till hemmet är tillgången till vad man kallar open application
service protocols. Utan denna typ av protokol så kommer varje tjänst ha ett eget
gränssnitt definierat för mottagandet av det. Öppna protokol gör det möjligt för set-top-
boxar, PC-maskiner eller andra typer av system att få tillgång till olika tjänster
från oberoende leverantörer. De två viktigaste koncepten i detta examensarbete är
CORBA och DSM-CC. DSM-CC och CORBA tillsammans tillhandahåller de
nödvändiga open application service protocols vilket gör det möjligt för Clienter att få
tillgång till olika leverantörers tjänster. Alla DSM-CC User-to-User gränssnitt är
definierade med OMG IDL (vilket är en del CORBA specifiktionen). Huvudmålet
med detta examensarbete har varit att implementera en OMG IDL kompilator (eller en
Translator som den kallas i detta arbete) som översätter OMG IDL till programspråket
C. En OMG IDL kompilator genererar Client stubbbar och Server skeletons. Stubbar

och skeletons automatiserar den underliggande nätverks aktiviteten (i sammarbete
med en ORB), t.ex. parameter packetering och uppackning. Huvudorsaken med att
implementera en kompilator är att använda den till utvecklingen av DSM-CC tjänster
och applikationer på ett snabbt och mindre felbenäget sätt. Det har också gjorts ett
implementations exempel som demonstrerar hur DSM-CC U-U protokolet kan
implementeras i ett CORBA system.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications

Nyckelord / Keywords: DSM-CC, OMG, Corbra, Distributed Objects, IDL, IIOP, Interoperability, ORB, RPC, video on Demand (VOD), MPEG

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 10/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Kimmo Löytänä
Examinator / Examiner: Åke Olsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Telecommunications and Mathematics

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Nokia Multimedia Network Terminals

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: