Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Serveh Khaledi MEE98-03, pp. 31. Dept. of Signal Processing, 1998.

The work

Författare / Author: Serveh Khaledi
Titel / Title: Metod för att jämföra talkvalitet mellan olika ekosläckaralgoritmer
Abstrakt Abstract:

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett verktyg som kan användas under
utvecklingarbetet för jämförelse mellan den ursprunglig algoritmen i en
ekosläckare och den/de modifierade algoritmen/algoritmerna. Verktyget ska ge
information om vilka egenskaper som har blivit bättre respektive sämre för
varje algoritm, på det sättet kan man ta fram de kritiska fallen och lyssna på just
de fallen.
När det gäller talkodare finns det olika objektiva mättmetoder, jag har testat en
av de metoderna, nämligen PSQM både på talkodare och ekosläckare. För
talkodare fungerar den bra men för ekosläckaren predikterar metoden inte lyss-
ningsintrycket på ett bra sätt.
Under examensarbetet har vi tagits fram en metod EC-SQM (Echo Canceller
Speech Quality Measure) som tar fram ett mått på hur mycket av utsignalen
en ekosläckare för olika algoritmer störs av en viss faktor(kap 4).
Resteko är en av de faktorer som församrar talkvaliteten av talsignaler i en
ekosläckare.

I det här examensarbetet har jag hunnit studera det restekot som
påverkar talkvaliteten av talsignaler och med hjälp av EC-SQIM tagit fram ett

mått på hur mycket av utsignalen i en ekosläckare för olika algoritmer som
består av resteko. EC-SQM fungerar bra för just resteko.
Metoden fungerar som en grund för att ta fram ett komplett verktyg i fortsättningen.

Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: Ekosläckare, EC-SQM

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Joakim Skoog
Examinator / Examiner: Jörgen Nordberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Signal Processing

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson Radio systems AB, Kista

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: