Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anneli Idh; Sabina Jönsson , pp. 16. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Anneli Idh, Sabina Jönsson
Titel / Title: Informerar bredbandsleverantörer sina kunder om det ökade behovet av säkerhet?
Översatt titel / Translated title: Do broadband suppliers inform their customers about the increasing need of security?
Abstrakt Abstract:

Problemområde:

Fler och fler privatpersoner kopplar upp sig mot Internet via bredband. En anledning till detta är att fastighetsbolagen allt oftare erbjuder sina hyresgäster fast uppkoppling. Vad hyresgästerna kanske inte tänker på när de är uppkopplade flera timmar i sträck, är att det är lättare för någon utomstående att göra intrång i deras datorer.

Frågeställning:

1. Informerar bredbandsleverantörer sina kunder om risker för intrång?

2. Har bredbandsleverantörer någon skyldighet att informera sina kunder om risker för intrång och kan de
ställas till svars för om deras kund utsätts för/gör intrång?

3. Anser bredbandsleverantörer att det är viktigt att deras kunder har en brandvägg?

4. Finns det något samband mellan ökat antal intrång och ökat antal bredbandsanvändare?

Slutsats:

Nästan en tredjedel av bredbandsleverantörerna informerar inte sina kunder om risker för intrång. De har inte någon skyldighet att informera om riskerna och som en följd av att sådan skyldighet saknas kan de inte ställas till svars för om kunden utsätts för/gör intrång. 78 % av leverantörerna rekommenderar sina kunder att installera en brandvägg, dock erbjuder endast en fjärdedel sina kunder brandvägg. Utifrån undersökningar har vi kommit fram till att ökat antal intrång och ökat antal bredbandsanvändare har ett samband.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Bredband, Säkerhet, Intrång, Brandvägg

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for Women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars Lundberg
lars.lundberg@bth.se
Examinator / Examiner: Bengt Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rapport.pdf (139 kB, öppnas i nytt fönster)