Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jacob Magnusson , pp. 17. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Jacob Magnusson
m@jacobian.se
Titel / Title: Webbtjänster med Django
Översatt titel / Translated title: Web services with Django
Abstrakt Abstract:

Det här arbetet detaljerar vad som krävs för att bygga ett modernt webb-API och hur man till bästa sätt går tillväga för att realisera sin tjänst. Vilka hinder kan man stöta på och vad kan man göra för att undvika dem?
Texten kommer även att behandla varför webbtjänster har fått en sådan framträdande roll i dagens samhälle och vilka beroenden som vår infrastruktur har fått på grund av det. Vad skulle hända ifall webbtjänster som Googles Maps eller Facebook skulle haverera?
Det bör tilläggas att två av de mest använda termerna i den här reflektionen, webbtjänst och API, är samma sak i den här kontexten.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Web service, API, Django

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8lbpwp
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 09/02/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
peter.giger@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: webbtjanster-django_jacob-magnusson.pdf (247 kB, öppnas i nytt fönster)