Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Claes Sandström; Johanna Hallberg Karlson , pp. 35. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Claes Sandström, Johanna Hallberg Karlson
Titel / Title: Webbdesign för iPhone
Översatt titel / Translated title: Webdesign for iPhone
Abstrakt Abstract:

Detta kandidatarbete utgår ifrån vilka aspekter som är viktiga att tänka på när man anpassar av en webbsida till en mobil enhet och de problem som uppstår när en
webbsida skalas ner till en låg skärmupplösning. Vi har behandlat användarvänlighet, designprinciper, grafiska element och tekniska aspekter för att svara på problemformuleringen. Slutsatsen vi kommit fram till är ett antal punkter inom områdena ovan.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\Informatics
Nyckelord / Keywords: iOS operativsystem, Webbanpassning, Användarvänlighet, Designprinciper, Digital manual

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xhe2p
Program:/ Programme Digital bildproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 08/25/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rebecka Molin, Peter Giger
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete_houn-8xhe2p_arkivx.pdf (1633 kB, öppnas i nytt fönster)