Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Franzén , pp. 77. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Anders Franzén
Titel / Title: Nötbolandet
Översatt titel / Translated title: Notbolandet
Abstrakt Abstract:

Det här examensarbetet handlar
om Nötbolandet, ett gammalt
fritidshusområde sydöst om Örnsköldsvik,
som till stora delar omvandlats
till åretruntboende.
Örnsköldsviks kommun vill gärna ha
en översiktlig planering av området
för att kunna styra utvecklingen. En
sådan planering finns inte idag.
Exploateringstrycket i Nötbolandet
är stort och det finns många förfrågningar
om bygglov och detaljplanering.
Dessa förfrågningar rör
alla bebyggelse av småhus.
Nötbolandet är ett kuperat landskap
och tillsammans med dess
övriga förutsättningar ligger teorier
om terränganpassning för småhusområden
till grund för själva
planförslaget.
Detta förslag anger till att börja
med vilka områden som går att
bebygga och sedan hur dessa delområden
bör utformas.
Längst bort i Nötbolandet, vid den
östra stranden, äger kommunen själv
mark som dess tjänstemän funderar
på hur den kan exploateras.
Examensarbetet tar därför även
ställning till om och i så fall hur detta
område bör exploateras. En idé om
att bygga ett nytt sommarstugeområde,
utform-at som ett traditionellt
fiskeläge, test-as i detta område,
utifrån analyser utförda vid befintliga
fiskelägen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Terränganpasning, ortsanalys, fiskeläge, småhusbebyggelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/03/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00