Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Måns Andersson , pp. 71. COM/School of Computing, 2010.

The work

Författare / Author: Måns Andersson
mail@mansandersson.se
Titel / Title: Data Compression for use in the Short Messaging System
Översatt titel / Translated title: Datakompression för användning i Short Messaging Systemet
Abstrakt Abstract:

Data compression is a vast subject with a lot of different algorithms. All algorithms are not good at every task and this thesis takes a closer look on compression of small files in the range of 100-300 bytes having in mind that the compressed output are to be sent over the Short Messaging System (SMS). Some well-known algorithms are tested for compression ratio and two of them, the Algorithm Λ, and the Adaptive Arithmetic Coding, are chosen to get a closer understanding of and then implement in the Java language. Those implementations are tested alongside the first tested implementations and one of the algorithms are chosen to answer the question ”Which compression algorithm is best suited for compression of data for use in Short Messaging System messages?”.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Datakompression är ett brett område med ett stort antal olika algoritmer. Alla algoritmer är inte bra för alla tillfällen och denna rapport tittar i huvudsak på kompression av små filer i intervallet 100-300 byte tänkta att skickas komprimerade över SMS. Ett antal välkända algoritmers kompressionsgrad är testade och två av dem, Algorithm Λ och Adaptiv Aritmetisk Kodning, väljs ut och studeras närmre samt implementeras i Java. Dessa implementationer är sedan testade tillsammans med tidigare testade implementationer och en av algoritmerna väljs ut för att besvara frågan "Vilken kompressionsalgoritm är best lämpad för att komprimerad data för användning i SMS-meddelanden?".
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: compression, sms, arithmetic, lambda, huffman, lzw, lz77, lz78

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 06/01/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mats-Ola Landbris
Examinator / Examiner: Stefan Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: smscompression-mans_andersson-20100601-final.pdf (2640 kB, öppnas i nytt fönster)