Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Arben Sula; Ante Goreta; Joakim Wilthorn , pp. 49. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Arben Sula, Ante Goreta, Joakim Wilthorn
arsa04@student.bth.se, angd04@student, bth.se, jowf04@student.bth.se
Titel / Title: Internredovisning och beslut - En fallstudie av Boverket i Karlskrona
Översatt titel / Translated title: Internal accounting and decisions – A case study of Boverket in Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Slutsatsen på vår problemformulering är att Boverket använder sig av olika standardiserade rapporter (mallar) som säkerställer information. Rapporterna är uppföljning av: Finansiär, kostnadsbärare och kostnadsställe. Genom att rapporterna är standardiserade innebär det att som avsändare/mottagare använder/talar samma språk. Det innebär att när informationen från rapporterna ska kommuniceras vidare (uppåt och neråt) inom organisationen, sker det på ett mer effektivt sätt. Det i sin tur underlättar för snabbare och mer välgrundade beslut. Alla de här rapporterna samlas i det stora internredovisningssystemet, som ger t.ex. Generaldirektören möjlighet att få en total helhetsbild av organisationen eller specifika delar av den.

Ytterligare en slutsats är att vid situationer när Boverket hyr in professionella konsulter som skall utreda/komma fram till underlag (förstudie) för ett särskilt beslut. Då ser processen ut som så att konsulterna har full tillgång/insyn i internredovisningssystemet, ger dem bättre förutsättningar till att skapa en förstudie som ger ett välgrundat/välutrett underlag till beslutsfattare för eventuella framtida beslut.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Internredovisning, beslut, information, kommunikation, myndighet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 07/05/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Ågren
gunnar.agren@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: arbenantejoakim.pdf (492 kB, öppnas i nytt fönster)