Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mattias Bjurka , pp. 43. ING/School of Engineering, 2012.

The work

Författare / Author: Mattias Bjurka
Bjurka-mattias@hotmail.com
Titel / Title: New Splash Guards
Översatt titel / Translated title: Nya stänkskydd
Abstrakt Abstract:

This final report is the result of cooperation between Cargotec and the Department of Mechanical Enginering at Blekinge Institute of Technology. The project is named New splash guards

Splash guards have the order to avoid dirtying of the machine.

The thesis is to find alternative solutions to splash on Cargotec's trucks. Evaluate the various materials and methods for the design of the splash guard.
The purpose is to find a solution that fits all machines and has better performance than the current solution.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Examensarbetet New Splash Guards som utförts på avdelningen för maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med Cargotec i Lidhult

Stänkskyddet är till för att undvika nedsmutsning av maskinen och dess last.

Examensarbetet består i att hitta alternativa lösningar till stänkskydd på Cargotecs truckar. Utvärdera olika material och metoder för design av stänkskydd.
Syftet är att hitta en lösning som passar alla maskiner och har bättre prestanda än dagens lösning.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: New Splash Guards, Nya Stänkskydd, Cargotec

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vcm9j
Program:/ Programme Utvecklingsingenjör i maskinteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 06/17/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ing. Ola Svensson, Cargotec
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Cargotec