Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sandra Nilsson; Malin Blom , pp. 56. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2005.

The work

Författare / Author: Sandra Nilsson, Malin Blom
sani01@student.bth.se, malin.blom@cenara.com
Titel / Title: Piratkopiering av musik på Internet – finns det åtgärder som kan stoppa detta?
Översatt titel / Translated title: Music piracy on the Internet – is there any actions that can stop this?
Abstrakt Abstract:

Problem: Majoriteten av producenterna till musikverk och flertalet av de aktörerna som aktivt är med i debatten om piratkopiering anser att piratkopiering av musik är skadlig samt ett problem för musikindustrin. Kommer deras olika metoder att vara en lösning på problemet eller kommer
man åtminstone kunna begränsa denna olagliga aktion? För att mestadels alla ska vara nöjda, finns det möjligtvis en lösning som kan gynna både de som är för piratkopiering och de som är emot piratkopiering?
Syfte: Syftet med denna rapport är att belysa problemet med piratkopiering av upphovsrättsskyddat material på Internet. Vi vill även granska konsumenters och aktörers åsikter angående detta och analysera om det finns någon laglig lösning där båda parter kan känna sig gynnade.
Metod: Vi har studerat litteratur och utfört intervjuer som sedan har granskats och analyserats. Vi har även letat ny och uppdaterad information på Internet.
Resultat: Vi har i vår undersökning kommit fram till att piratkopiering aldrig kommer att kunna stoppas helt. Detta eftersom trots utvecklingsframsteg så kommer det att finnas de som ligger steget förre. Dock vid ett införande av ett skydd i hårdvaran så kommer det delvis att bli begränsat då den vanliga individen inte kommer att kunna piratkopiera. En lösning som skulle gynna båda parter är betalsajter där man fortsätter ladda ner sin musik från Internet, dock för betalning till upphovsmannen.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: musikpiratkopiering, upphovsrätt, fildelning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program/Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/21/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christer Rindebäck
cri@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00