Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marijana Kokora , pp. 20. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Marijana Kokora
Titel / Title: Effektiva team: Hur skiljer sig industrigrupper från andra typer av arbetsgrupper från en större population?
Översatt titel / Translated title: Team effectiveness: Is the differens between working team in the industry from the other types of working team?
Abstrakt Abstract:

Studiens syfte var att undersöka hur grupper inom en industri skiljer sig från andra typer av arbetsgrupper från en större population. I den här studien användes Team Diagnostic Survey (TDS). TDS instrumentet används för att mäta faktorer som anses vara avgörande för gruppens effektivitet enligt en modell av Hackman (2002). Den statistiska bearbetningen visade på 12 signifikanta skillnader. Skillnader visade sig inom följande områden: compelling direction, enabling direction, supportive organizational context och available coaching. Resultatet diskuteras och analyseras med hjälp av teorier samt tidigare forskning. Studiens slutsats visar att industrigruppen skiljer sig mest åt i samarbetsprocessen.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Teamwork, effectiveness, Time diagnostic Survey

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8j3qlf
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 06/22/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Per Eisele
per.eisele@bth.se
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011kokora.pdf (226 kB, öppnas i nytt fönster)