Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carina Fransson Hal - 2011:27, pp. .. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Carina Fransson
Titel / Title: The experience of quality of life among older people living in nursing homes: An interview study.
Abstrakt Abstract:

.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: .

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hscfq
Program:/ Programme Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/13/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Borglin
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Magisteruppsatsen "The experience of the good life among older people living in nursing homes: An interview study" är inskickad till vetenskaplig tidskrift för beaktan av en eventuell publicering.
Om du önskar närmare information kring denna uppsatsen var god kontakta Programansvarig Gunilla Borglin - gbg@bth.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: