Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mario Kristiansson , pp. 43. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2004.

The work

Författare / Author: Mario Kristiansson
hgy@bth.se
Titel / Title: Robusta Adaptiva Strategier - en lektion i affärsutveckling av moder natur
Översatt titel / Translated title: Robust Adaptive Strategies - on business evolution by mother nature
Abstrakt Abstract:

Biologiska organismer har under miljontals år framgångsrikt hanterat
konkurrens och osäkerhet. Företag kan ur vissa perspektiv liknas vid
biologiska organismer; som företagsorganismer måste även de hantera
konkurrens och osäkerhet. Vilka likheter finns mellan den biologiska
världen och den ekonomiska? Hur kan vi förklara konkurrens och osäkerhet,
samt hur har moder natur löst dessa problem?

Arbetet är baserat på framförallt komplexitetsteori och evolutionsteori
vilka ligger till grund åt paradigmet benämnt som .Robusta Adaptiva
Strategier..

Uppsatsen huvudsyfte är att undersöka och åskådliggöra förhållandet mellan
osäkerhet, konkurrens, evolutionsteori, komplexitetsteori och
affärsutveckling, vilket utgör paradigmet Robusta Adaptiva Strategier. Ett
delsyfte är att undersöka ett företag i en studie utifrån paradigmet.
(ENG):
Biological organisms have, for millions of years, successfully handled
competition and uncertainty. Companies can from a certain point of view
resemble biological organism; as such they must also handle competition
and uncertainty. What similarities are there between the biological world
and the world of economics? How can we explain competition and
uncertainty; and how has mother nature resolved these problems?

The work is mainly based on complexity theory and evolution theory which
are at the heart of the paradigm denoted as Robust Adaptive Strategies.

The main purpose is to examine and visualize the relationship between
uncertainty, competition, evolution theory, complexity theory, and
business evolution, which constitutes the paradigm Robust Adaptive
Strategies. A sub-purpose is to examine a company in a study drawn upon
the paradigm.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Evolutionsteori, komplexitetsteori, optionsteori, komplexa system, fitnesslandskap, konkurrens, osäkerhet, Evolution theory, complexity theory, option theory, complex

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
ahe@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Anmärkningar:
E-mail (2004-01-27): mario@apollo.nu
Mobil (2004-01-27): +46-733-699934

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mario_kandidatarbete_v3.00.pdf (763 kB, öppnas i nytt fönster)