Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

David Granflo MSE-2004-32, pp. 25. TEK/avd. för programvaruteknik, 2004.

The work

Författare / Author: David Granflo
pt00dgr@student.bth.se
Titel / Title: Increasing availability in existing software systems - An assessment of three-tier replication
Översatt titel / Translated title: Öka åtkomsten på befintliga mjukvarusystem - En utvärdering av tre-lagers-replikering
Abstrakt Abstract:

Architectural design decisions are known to be crucial for the success of a system in development. An early design decision will most likely be expensive to change at a later stage of the development if the software engineers needs to get back to the drawing board. If a quality attribute has been neglected during architectural design it may ruin the entire project. This work describes a way of increasing the availability of a software service, that have already been put into use, by adding a middle layer of replication logics represented by third party application servers and replicated Enterprise JavaBeans. The approach called Three-tier replication is assessed and compared to the origin architectural design by using a qualitative scenario based assessment. In addition, we have also implemented the new architectural design to be able to validate the assessment results. The validation is done by testing the scenarios on the two architectures. The software service used is an industrial system for sending text messages from computers to mobile phones.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Tidiga designbeslut är extremt viktiga för utgången av ett utvecklingsprojekt. Felaktiga beslut kommer att kosta företaget eller organisationen mycket tid och pengar om det visar sig att de måste omarbetas.
Detta arbetet beskriver ett sätt att öka åtkomsten på en tjänst genom att lägga till ett mellan-lager som sköter replikering av tjänstenoden. Relplikeringslogiken sköts av applikationsservrar och Enterprise Javabeans. Vi har använt ett befintligt industriellt system för att utveckla och jämföra metoden. Tjänsten ifråga är en SMS-tjänst för kommunikation mellan dator och mobil-telefon och vise versa.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: availability, software architecture assessment, cluster, Enterprise JavaBeans

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 11/12/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Dr. Michael Mattsson
michael.mattsson@bth.se
Examinator / Examiner: Prof. Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Wireless Independent Provider AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: master_thesis.pdf (142 kB, öppnas i nytt fönster)