Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maritha Ohlsson , pp. 31. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Maritha Ohlsson
maritha.ohlsson@telia.com
Titel / Title: Undervisning utan kursplan och betyg
Översatt titel / Translated title: Education with out curriculum, syllabus and certification.
Abstrakt Abstract:

Abstract
My purpose of doing this study is to investigate the culture of delivering education in a strange combination of subjects labelled ”Language choice Swedish/English”. The activity however exists without curriculum, syllabus or certification. I want to put study the problem of delivering an educational activity without national certification. I will use a hermeneutic approach and render properly the headmaster’s, the teachers’ and the students’ views on the activity in one school. “Langue choice Sv/Eng” is available for six to nine grade students. The headmaster’s and the teachers’ justification of the activity is that they offer help for students who need extra training in Swedish and English.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Sammanfattning
Syftet med min studie är att undersöka utbildningskulturen i en skola när de undervisar i en ämneskombination som heter ”språkval svensk/engelska”. Kombinationen saknar egen kursplan och betyg. Jag vill belysa problemet genom att med hermeneutisk ansats tolka rektorerna, lärarnas och elevernas åsikter om ämnet. Idag erbjuds språkvalet som en valmöjlighet för eleverna i årskurserna 6 till 9. Intentionerna från rektorer och lärare är att svensk/engelska ska finnas tillgängligt för elever som behöver extra undervisning i svenska och engelska och/eller avstår att läsa ett annat modernt språk. Men svensk/engelskan har med att årskurserna ökar blivit ett ämne som används till stöd för alla ämnen.

Ämnesord / Subject: Humaniora - the Humanities\Pedagogy

Nyckelord / Keywords: Betyg, kursplan, moderna språk, pedagogik, språkval. Curriculum, education, langue choice, modern languages

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/23/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hansson
thomas.hansson@bth.se
Examinator / Examiner: Rose-Marie Olsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Klevaskogen 110
455 92 Munkedal
Tel: 0524-10623, 070-325 88 80

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: maritha20090922.002.pdf (397 kB, öppnas i nytt fönster)