Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Julia Bartunek , pp. 27. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Julia Bartunek
jucs05@student.bth.se
Titel / Title: Undersökning av personlighetsdrag hos kriminella,rehabiliterade och icke-kriminella personer med femfaktorsmodellen
Översatt titel / Translated title: Study of personality characteristics among criminals, readjusted and non criminals based on five factor model
Abstrakt Abstract:

Studiens syfte var att undersöka om och hur skiljer sig personligheter av personer som är intagna i fängelse, rehabiliterade personer och personer som inte har begått något brott. Personlighetsundersökning baserades på femfaktorsmodell och en enkät som bestod av 50 frågor. Samtliga faktorer jämfördes genom alla tre grupper. Vidare gjordes en jämförelse av vilken typ av brott har de intagna och rehabiliterade personer begått, vilka drivkrafter hade dem och vad de tyckte var viktigt i deras liv för att inte begå brott vilken realiserades genom en konstant komparativ metod. Personlighetsskillnaderna undersöktes genom Kruskal-Wallis test. Urvalet bestod av 21 deltagare, varav 5 var intagna, 6 var rehabiliterade personer och 10 var icke-kriminella. Resultatet visade signifikanta skillnader i Neuroticism och Vänlighet, majoriteten av kriminella har begått narkotika brott och viktiga aspekter i deras liv var familj, arbete och lugn och ro.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Humaniora - the Humanities\Psychology
Nyckelord / Keywords: femfaktorsmodell, kriminalitet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bo Schenkman
bo.schenkman@bth.se
Examinator / Examiner: Bo Schenkman, Erik Lindstrom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: juliascuppsats.pdf (322 kB, öppnas i nytt fönster)