Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Persson , pp. 17. TKS/Medieteknik, 2006.

The work

Författare / Author: Andreas Persson
anpd03@student.bth.se
Titel / Title: Infiltration of Waldheim
Abstrakt Abstract:

"Infiltration of Waldheim" är ett spel gjort av David Lindell (grafik), Andreas Persson (programmering) och Mathias Jönsson (ljud och musik). Målet vi hade med projektet var att ha en spelbar bana med minst en vapen typ samt fiender att eliminera, allt ackompanjerat med pampig musik och en massa ljudeffekter.

Jag kommer i denna rapport beskriva arbetets gång samt reflektera över vad som har fungerat och vad som varit mindre bra under projektets gång.

Mina planer för spelet var mest att lära mig mera om framförallt AI samt arbeta mera i 3d. Spelet ska mest vara för mig själv, men med lite putsning och mera innehåll eventuellt användas vid jobb ansökningar i framtiden.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence
Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Infiltration of Waldheim, spel, game, David Lindell, Andreas Persson, Mathias Jönsson, FPS

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jonas Svegland
jonas.svegland@bth.se
Examinator / Examiner: Jonas Svegland, Alex C Eriks
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion kandidatarbete_anpd03.pdf (143 kB, öppnas i nytt fönster)