Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Hörberg; Sebastian Johannisson , pp. 35. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Daniel Hörberg, Sebastian Johannisson
is99dho@student.bth.se, is99sjo@student.bth.se
Titel / Title: Små- och medelstora företags uppdateringsarbete av hemsidor
Översatt titel / Translated title: Small and medium sized enterprices work with uppdating homepages
Abstrakt Abstract:

Många små- och medelstora företag har idag en hemsida. För att en hemsida skall vara ett effektivt kommunikationsmedium med kunder krävs dock att den är uppdaterad. Vi anser att många företag ej förutser vilka resurser som krävs för att hålla sidan uppdaterad.

Vi vill därför kartlägga vilka problem företag i dagsläget upplever att de har med sitt uppdateringsarbete. Vi vill därefter se om det finns en möjlig lösning i verktyget Smelink WEB ifrån Smelink AB, som säger sig underlätta webbnärvaron för denna typ av företag.

För att undersöka ovanstående frågeställning har vi valt att gå ut med en enkätundersökning rörande hur uppdateringsarbetet går till i två grupper av företag. Den ena företagsgruppen använder sig utav Smelinks verktyg och i den andra företagsgruppen vet vi ej hur uppdateringsarbetet går till.

Då vi sammanställt resultatet kunde vi konstatera att det ej fanns några omfattande problem rörande uppdateringsarbetet hos de företag som vi undersökt. Det framgick dock att de som använde sig av Smelink WEB var nöjdare med informationen och designen på sin hemsida än de som ej använder Smelink WEB, trots att de resurser som de lade ner på fasta kostnader och arbetstid för uppdateringar var ungefär lika stora.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Nyckelord / Keywords: hemsidor, uppdatering, content management, sme, Smelink, små, medelstora, företag

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Johanna Törnquist
johanna.tornquist@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

0457-66618

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: uppdatering_av_hemsidor.pdf (316 kB, öppnas i nytt fönster)