Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonas Järhult; Henrik Persson , pp. 103. ING/School of Engineering, 2009.

The work

Författare / Author: Jonas Järhult, Henrik Persson
Titel / Title: Värme & El med Stirlingmotor
Abstrakt Abstract:

En billig och robust motor av stirlingtyp har konstruerats för användning i villor. Som energikälla används de heta rökgaserna från förbränningen i husets panna. Motorn driver en generator i permanent drift under den kalla delen av året då värme- och energiförbrukningen är som störst i vårt land. Under den varma årstiden finns den tillgänglig som reservkraftverk.

Tanken är att stirlingmotorns värmare ska placeras i en villapanna för att ta till vara exergipotentialen hos dess höga temperatur. Den totala verkningsgraden som inkluderar både arbetet och värmen som används blir hög eftersom arbetet också omvandlas till värme. Inga energiförluster uppkommer så länge som man ändå har villapannan i gång och den elektriska energin används inom huset. Detta trots att stirlingmotorns verkningsgrad i sig inte är så hög.
Ett av målen med arbetet är att få ner priset. Befintliga anläggningar på tyska marknaden är optimerade för maximal verkningsgrad på stirlingmotorn med mycket dyr tillverkningskostnad som följd. Trots det har de bägge systemen alltså liknande totalverkningsgrader. Motorn är i detta utförande lämplig för villaägare med tillgång till flis eller pellets och passar speciellt de som riskerar att ofta drabbas av elavbrott.
Arbetet behandlar konstruktionen av stirlingmotorn med detaljerade beräkningar inom områdena energi och mekanik samt uppskattningar av dess installationskostnad och återbetalningstid.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\Structural Dynamics
Maskinteknik - Mechanical Engineering\General
Nyckelord / Keywords: Koldioxidneutral, Minikraftverk, Enkel, Oberoende, Billig, Självförsörjande.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilingenjörsprogram i maskinteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 06/04/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Claes Hedberg
claes.hedberg@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00