Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Blom; Robin Gunnarsson , pp. 56. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Daniel Blom, Robin Gunnarsson
Titel / Title: Icke-finansiella mått inom dagligvaruhandeln
Översatt titel / Translated title: Non-financial measurement in the grocery
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet med vår studie är att kartlägga användningen av icke-finansiella mått inom dagligvaruhandeln för att analysera vilka effekter icke-finansiell prestationsmätning har på företagens ekonomistyrning.

Metod: I studien har vi använt oss av en kvalitativ ansats. Vi har intervjuat tre butikschefer för att få en övergripande bild av företagens ekonomistyrning och användningen av icke-finansiella mått.

Resultat: Samtliga undersökta butiker använder sig av icke-finansiella mått men i olika utsträckning och på olika nivåer. Dessa mått hänförs till relationen gentemot kunder, medarbetare och miljö. De icke-finansiella måtten har fått ett allt större utrymme inom butikerna under de senaste åren. I samband med införandet av icke-finansiella mått uppstår ökat fokus inom det område måtten avser. Användningen av icke-finansiella mått har för studiens butiker fått effekten att styrningen blir mer kund- och medarbetarinriktad.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Icke-finansiella mått, Ekonomistyrning, Prestationsmätning

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8nfsq4
Program:/ Programme Ekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 11/09/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Björn Ljunggren
Examinator / Examiner: Henrik Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011blom.pdf (483 kB, öppnas i nytt fönster)