Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carina Olsson; Patrick Chan , pp. 17. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Carina Olsson, Patrick Chan
contact@sellout.nu
Titel / Title: Sellout.nu
Abstrakt Abstract:

Sellout är ett community där medlemmarna har en presentationssida, en gästbok, ett bildgalleri och en dagbok. Det finns även ett forum, där medlemmarna kan diskutera med varandra om allt mellan himmel och jord. Det som skiljer vårt community från andra är att medlemmarna även kan lägga upp bilder och beskrivningar på saker de vill sälja, tipsa om och söka efter musikevenemang, och de kan också få sina demolåtar spelade i vår webbradio.
Designmässigt har vi försökt förmedla en känsla som ska få användarna att uppleva att sidan är levande.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: PHP, MySQL, Flash, HTML, JavaScipt, sessions, cookies, community, musik, design, mötesplats, forum, bilduppladdning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Gustavsson
kgs@bth.se
Examinator / Examiner: Kerstin Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion.pdf (295 kB, öppnas i nytt fönster)