Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Dyberg-Ek; Ewa-Lotta W Runesson , pp. 52. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Anna Dyberg-Ek, Ewa-Lotta W Runesson
Titel / Title: Den elektroniska dialogens möjligheter i den lärande organisationen - betydelsen av social interaktion i dialogen
Översatt titel / Translated title: The opportunities of the electronic dialog in a learning organization - the meaning of social interaction in the dialog
Abstrakt Abstract:

Problemformulering: Vi anser att socialt samspel och en dialog krävs för att ett organisatoriskt lärande ska ske. Idag blir organisationer allt mer distanserade och kommunikationen sker mer och mer elektroniskt. Tekniken för detta finns men hur arbetar medarbetarna i organisationerna med tekniken för att säkerställa lärandet?

Syfte: Med denna uppsats vill vi bidra till andra människors lärande så väl som till vårt eget lärande. Vi vill skapa förståelse för elektroniska kommunikationsmedel i lärande organisationer.

Metod: Som metod för insamling av vårt empiriska material har vi valt att först göra en förstudie där utvalda organisationer har svarat på ett formulär på Internet. Vi har vidare i en andra fas gjort djupare intervjuer med anställda som använder sig av elektronisk kommunikation. Även våra egna erfarenheter finns med som empiri.

Slutsats: Vi menar att elektronisk kommunikation kan bidra till social interaktion och den dialog som krävs i en lärande organisation. Vi menar dock att det är viktigt att de fysiska mötena, som organisationerna har idag, inte försvinner helt utan finns kvar för att bygga upp förtroende samt att bekräfta de roller som medarbetarna har. För att elektronisk kommunikation ska fungera i en lärande organisation, krävs även ett gemensamt språk bland medarbetarna.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: lärande organisationer, dialog, kommunikation, elektroniska kommunikationsmedel

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Alsén
goran.alsen@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

För att nå författarna:
ie00ady@student.bth.se
ie00elw@student.bth.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: anna-lotta.pdf (733 kB, öppnas i nytt fönster)