Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisabeth Jansson , pp. 30. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Elisabeth Jansson
jansson.elisabetka@gmail.com
Titel / Title: Ledarskap via digitala medier - Sambanden mellan ledarskapsstil, användning av digitala medier samt de anställdas uppfattning kring ledarskap
Översatt titel / Translated title: Leadership trough advanced information technology - The correlation between leadership style, the use of advanced information technology and the employee’s perspectives on leadership
Abstrakt Abstract:

Dagens organisationer utvecklas mot en allt mer digitaliserad framtid präglad av ledarskap förmedlat via digitala medier. Frågan om vilka egenskaper samt beteenden kommer att få större betydelse för ledarskapet i relation till digitaliseringen, blir av allt större betydelse i och med den allt större användningen av digitala medier mellan ledare och anställda. Syftet med studien var att undersöka de tre olika ledarskapsstilarna personal-, produkt- och förändringsinriktad i relation till användning av digitala medier, utifrån de anställdas uppfattningar. De 25 deltagarna var anställda inom privata organisationer med största del kontorsrelaterade arbetsuppgifter. Genom en webbenkät studerades sambandet mellan ledarskapsstil, användning av digitala medier samt anställdas uppfattning av ledarskap. Resultatet påvisade inget tydligt samband mellan komponenterna, det resultat som framgick var att de tre ledarskapsstilarna fick överlag jämförelsevis jämna värden samt i relation till den mest använda digitala artefakten, e-post. Undersökningens begränsningar har diskuterats.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Ledarskap på distans, digitala medier, CPE – modellen

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 08/13/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Per Eisele
Examinator / Examiner: Bo Schenkman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00