Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Martin Karlsson; Martin Kvist; Magnus Alfredsson. , pp. 44. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Martin Karlsson, Martin Kvist, Magnus Alfredsson.
Titel / Title: Rationella förväntningar på optionsmarknaden - en jämförelse mellan faktisk, implicit och historisk volatilitet.
Översatt titel / Translated title: Rational Expectations on the stock option market - a comparison of real, implied and historical volatility.
Abstrakt Abstract:

På börssidorna i affärstidningarna, Dagens Industri och Finanstidningen, presenteras både det teoretiska priset och marknadspriset för aktieoptioner. Mellan dessa båda priser förekommer det nästan alltid en skillnad. Denna skillnad förklaras med att priserna är baserade på olika volatiliteter. Det är den historiska volatiliteten som används vid beräkning av det teoretiska priset medan det är den förväntade framtida volatiliteten som bestämmer marknadspriset.

Syfte: Undersöka förhållandet mellan implicit, faktisk och olika historiska volatiliteter på den svenska optionsmarknaden under år 2000 samt närmare granska rationaliteten i marknadens uppskattning av den faktiska volatiliteten.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nationalekonomi - Economics\Macro Economics
Nyckelord / Keywords: Option, Volatilitet, Implicit volatilitet, Rationella förväntningar.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: final version 25-01-02.pdf (335 kB, öppnas i nytt fönster)