Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Nadeem Ahmad; M. Kashif Habib MEE10:76, pp. 93. COM/School of Computing, 2010.

The work

Författare / Author: Nadeem Ahmad, M. Kashif Habib
nadeem.baloch@gmail.com, m_kashif_habib@hotmail.com
Titel / Title: Analysis of Network Security Threats and Vulnerabilities by Development & Implementation of a Security Network Monitoring Solution
Översatt titel / Translated title: Analys av hot Network Security och sårbarheter Utveckling & Genomförandet av en Security Network övervakningslösning
Abstrakt Abstract:

Communication of confidential data over the internet is becoming more frequent every day. Individuals and organizations are sending their confidential data electronically. It is also common that hackers target these networks. In current times, protecting the data, software and hardware from viruses is, now more than ever, a need and not just a concern. What you need to know about networks these days? How security is implemented to ensure a network? How is security managed? In this paper we will try to address the above questions and give an idea of where we are now standing with the security of the network.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Konfidentiella uppgifter via Internet blir vanligare varje dag. Personer och organisationer skickar sina konfidentiella uppgifter elektroniskt. Det är också vanligt att hackare mot dessa nät. I dagens tider, skydd av data, programvara och hårdvara från virus är, nu mer än någonsin ett behov och inte bara en oro. Vad du behöver veta om nätverk i dessa dagar? Hur säkerheten genomförs för att säkerställa ett nätverk? Hur säkerheten hanteras? I denna skrift kommer vi att försöka ta itu med dessa frågor och ge en uppfattning om var vi nu står med säkerheten för nätet.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: Network Security, Threats, Vulnerabilities

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/10/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Karel De Vogeleer
karel.de.vogeleer@bth.se
Examinator / Examiner: Professor Adrian Popescu
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis final report.pdf (3062 kB, öppnas i nytt fönster)