Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Waqas Ahmad; Muhammad Kashif Aslam MEE09:65, pp. 87. ING/School of Engineering, 2009.

The work

Författare / Author: Waqas Ahmad, Muhammad Kashif Aslam
waqasab007@yahoo.com, kashif_akash4@yahoo.com
Titel / Title: An investigation of Routing Protocols in Wireless Mesh Networks (WMNs) under certain Parameters
Översatt titel / Translated title: En undersökning av Routing Protocols i Wireless Mesh Networks (WMNs) under vissa parametrar
Abstrakt Abstract:

Wireless Mesh Networks (WMNs) are bringing revolutionary change in the field of wireless networking. It is a trustworthy technology in applications like broadband home networking, network management and latest transportation systems. WMNs consist of mesh routers, mesh clients and gateways. It is a special kind of wireless Ad-hoc networks. One of the issues in WMNs is resource management which includes routing and for routing there are particular routing protocols that gives better performance when checked with certain parameters. Parameters in WMNs include delay, throughput, network load etc. There are two types of routing protocols i.e. reactive protocols and proactive protocols. Three routing protocols AODV, DSR and OLSR have been tested in WMNs under certain parameters which are delay, throughput and network load. The testing of these protocols will be performed in the Optimized Network Evaluation Tool (OPNET) Modeler 14.5. The obtained results from OPNET will be displayed in this thesis in the form of graphs. This thesis will help in validating which routing protocol will give the best performance under the assumed conditions. Moreover this thesis report will help in doing more research in future in this area and help in generating new ideas in this research area that will enhance and bring new features in WMNs.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Wireless Mesh Networks (WMNs) bringar revolutionerande förändring inom området för trådlösa nätverk. Det är en pålitlig teknik i tillämpningar såsom bredband hemma nätverk, nätverkshantering och senaste transportsystem. WMNs består av mesh routrar, kunder mesh och gateways. Det är en speciell typ av trådlöst ad-hoc-nätverk. En av frågorna i WMNs är resurshushållning som inkluderar routing och routing det finns särskilda routingprotokoll som ger bättre prestanda vid kontroll med vissa parametrar. Parametrar i WMNs omfatta dröjsmål, genomströmning, belastningen på nätet etc. Det finns två typer av routingprotokoll dvs reaktiva protokoll och proaktiva protokoll. Tre routingprotokoll AODV, DSR och OLSR har testats i WMNs under vissa parametrar som är försenade, genomströmning och belastningen på nätet. Testning av dessa protokoll kommer att utföras i den optimerade Network Evaluation Tool (OPNET) Modeler 14.5. De erhållna resultaten från OPNET kommer att visas i denna avhandling i form av grafer. Denna uppsats kommer att bidra till att godkänna vilka routingprotokoll kommer att ge bäst resultat enligt den antagna förhållanden. Dessutom kommer denna uppsats rapport kommer att bidra till att göra mer forskning i framtiden på detta område och bidra till att generera nya idéer inom detta forskningsområde som kommer att öka och att nya funktioner i WMNs.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications

Nyckelord / Keywords: Wireless Mesh Networks, FTP, Routing Protocols

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Registreringsdatum / Date of registration: 10/14/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Alexandru Popescu
alexandru.popescu@bth.se
Examinator / Examiner: Adrian Popescu
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

+46762749245

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: final.pdf (1812 kB, öppnas i nytt fönster)