Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Catharina Bergstrand BEE0135, pp. 54. Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing, 2002.

The work

Författare / Author: Catharina Bergstrand
Titel / Title: Parallellpublicering
Abstrakt Abstract:

Examensarbete är utfört för Gothia System Office AB och innebar att analysera och ta fram ett exempel på hur parallellpublicering fungerar.

Parallellpubliceringsexemplet är baserat på Oracle 8.1.7 databas som är implementerad med testdata via script. Själva Parallellpubliceringsprogrammet är skrivet i Java och dess uppgift är att publicera data från databasen med olika utseende beroende på vad man skall använda det till. Utmatning av data från databasen sker via XML som sedan tillförs ett XSL style sheet, eller bearbetas om, av Java-applikation för det slutgiltiga målet.

Programvaran som används för att utveckla Java-applikationen är JDeveloper 3.2 och för att framställa dataanalysen, UML = Unified Modeling Language, så används Together 5.02.

Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications

Nyckelord / Keywords: Publicering, XML, XSL, UML, Java

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Dataingenjör/Computer Engineer
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Examinator / Examiner: Richard Krejstrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing
Inst för telekommunikation och signalbehandling S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.bth.se/its
I samarbete med / In co-operation with: Gothia Systems Office AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: parallelldokument.pdf (1434 kB, öppnas i nytt fönster)