Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisabeth Fransson; Maria Strand , pp. 25. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Elisabeth Fransson, Maria Strand
Titel / Title: Förstår du vad jag menar? - En undersökning om kommunikation med hjälp av bilder mellan användare och systemutvecklare.
Översatt titel / Translated title: Can you understand me? - A study of how pictures can help the communication between developers and users.
Abstrakt Abstract:

Ibland kan det förkomma problem mellan utvecklare och kund/användare då de tar fram kraven till ett nytt system. En anledning till detta kan vara att utvecklingsgruppen och användargruppen inte har samma kunskaper och erfarenheter och talar då inte "samma språk". En lösning till detta problem kan vara att ta hjälp av en mockup. En mockup är en fysisk och/eller interaktiv modell av ett gränssnitt. I detta arbete har vi, med hjälp av intervjuer och observationer, undersökt om detta hjälpmedel underlättar kommunikationen i verkligheten.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Systemutveckling, Krav, Kravinsamling, Mockup, Kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Gustafsson
ggu@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: förstår_du_vad_jag_menar_slutlig_vers.pdf (234 kB, öppnas i nytt fönster)