Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ida Brogren; Elin Forsberg , pp. 80. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Ida Brogren, Elin Forsberg
ato@bth.se
Titel / Title: På väg mot en hållbar framtid?
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete behandlar dagens trafikproblem och den planering som vi tror krävs för att nå en hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menar vi bl.a. ett hållbart resande – ett resande som inte begränsar mobiliteten men som ökar möjligheterna att förflytta sig mer miljövänligt. Mer konkret vill vi att folk ska kunna lämna barnen på dagis på väg till pendelparkeringen, ta tåget/spårvagnen/bussen till jobbet och sedan efter jobbet kunna uträtta sina ärenden, i samband med att barnen hämtas på vägen hem.

Vi har utformat en delstrategi med ett antal samordnade åtgärder. En komplett trafikstrategi kräver mer resurser och tid än vad vi har haft utrymme för. För att en trafikstrategi eller en del av en strategi ska få full effekt, krävs att den får konsekvenser inte bara för trafiken utan även för den fysiska planeringen som helhet.

Trafiken och framför allt vägtrafiken är ett växande problem vad det gäller trängsel, tidsförluster och inte minst i form av miljöskador. Trafiken kräver stora delar av stadens begränsade ytor och ju mer ytor som tas upp av biltrafiken, desto mindre plats blir det över för stadsliv och vistelse. Det har skapat ett stort behov av mer hållbara transportsätt och det faktum att städernas ytor inte räcker till är en viktig faktor att beakta i dagens stadsplanering.

London, Singapore och Stockholm är exempel på städer som bestämt sig för att åtgärda problemen, och fler städer tenderar att följa deras exempel. Även om de flesta städer som infört, eller talar om att införa väg/trafikavgifter är relativt stora städer, så talar mycket för att det bara är en tidsfråga innan även mindre städer följer samma exempel. Trenden visar att även mindre städer kommer drabbas av liknande problem i och med den privata bilens ökande popularitet. Utifrån detta har vi valt att arbeta med Göteborg, Sveriges andra största stad med ca 500,000 invånare som tillämpningsexempel.

Utifrån att ha studerat London och Stockholm och de vägavgiftssystem som är i bruk där, har vi gjort ett förslag på hur vägavgifter skulle kunna bidra till ett mer hållbart resande i Göteborg. Vi har tittat på städer som jobbat med samverkande trafikstrategier och vägavgifter, och utifrån analyser har vi arbetat fram en paketlösning för Göteborg. En hållbar trafikutveckling är inget man skapar med ett enda medel, utan det kräver flera samordnade åtgärder som stärker varandra.

Trafikproblem är problem som lättast åtgärdas innan de vuxit sig så stora att de blivit problem, och efter vad vi har lärt oss i detta arbete kan vi konstatera att vägavgifter är ett steg i rätt riktning för att undvika ohållbara situationer.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: Hållbar utveckling, trafikplanering, vägavgifter

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 02/08/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Sven-Allan Bjerkemo
bjerkemo.konsult@swipnet.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Ida Brogren, ida.brogren@gmail.com, 0735401485
Elin Forsberg, elin.forsberg@gmail.com, 0737530710

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: pa vag mot en hallbar framtid.pdf (2988 kB, öppnas i nytt fönster)