Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Johannesson , pp. 32. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Henrik Johannesson
Titel / Title: Sociala medier – Sociala mediers betydelse för avkastning
Översatt titel / Translated title: Social media – Social media’s impact on return
Abstrakt Abstract:

Slutsatserna är att investeringar i sociala medier ger abstrakta för- delaren som kan påverka en organisations kassaflöde. Dessa förde- lar kan vara svåra att mäta ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är viktigt för organisationerna är att de tar reda på vilka fördelar som påverkar kassaflödet och när dem påverkar och hur mycket de kan påverka. Detta behöver göras för att kunna beräkna investeringar i sociala medier.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Sociala medier/investering/avkastning

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8nv8kg
Program:/ Programme Ekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 11/23/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Emil Numminen
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011johannesson.pdf (224 kB, öppnas i nytt fönster)